Заштита на лични податоци

Политика за приватност

  Ги молиме корисниците внимателно да ја прочитаат оваа Политика за приватност, со цел да бидат запознаени како се користат податоците и информации што eurofaces ги собира од нив. Со пристапот или со користењето на оваа страна, корисникот потврдува дека ги прочитал, разбрал и дека се согласува со сите услови на Политиката за приватност и со начините на користење на страната.

  Eurofaces работи под името eurofaces – people for you, со седиште во 90762 Фурт, Германија. Оваа политика, заедно со другите документи наведени овде, опишуваат кои од вашите лични податоци ги собираме и како ги обработуваме.


Кои информации ги собираме?

 • При посета на интернет страната, eurofaces ги обработува вашите лични податоци (лични податоци за идентификација и информации за контакт), само доколку доброволно ги дадете преку регистрирање на нашата интернет страна, заради потребите на нашите услуги
 • Ние ќе ги собереме сите информации што ни ги давате веднаш штом ќе ги користите нашите форми за контакт (на пр. „Пријави се“, „Аплицирај“). Информациите за вашите лични податоци за овие обрасци за контакт не се законско или договорно барање. Може да забележите дека полињата означени со sвездичка (*) мора да бидат пополнети, бидејќи ни требаат овие информации за да можеме да одговориме на вашето барање. Вие доброволно ни давате дополнителни информации или лични податоци при пополнување на нашите обрасци за контакт. Ако контактирате со нас, ние ќе задржиме копија од вашите податоци.
 • Ние ги користиме вашите лични податоци за да можеме да ви испратиме реклами преку е-пошта. Вие исто така може да се откажете од идните рекламни комуникации во кое било време.
 • Ние исто така чуваме колачиња за вашите посети. На следниот линк може да погледнете подетални информации во нашата политика за колачиња: https://my-eurofaces.com/mk/politika-na-kolacinja/


За кои цели се користат собраните податоци и информации?

Ние ги собираме и обработуваме вашите лични податоци за следниве цели:

 • за задоволување на вашите интереси
 • за да одговориме на вашите прашања
 • да ви испратиме други информации – на пример за понуди од Eurofaces – што може да ве интересираат
 • да ви овозможи да ги користите интерактивните карактеристики на нашата веб-страница, ако одлучите да го сторите тоа
 • за понатамошно проширување и подобрување на веб-страницата и системите со тоа што ќе бидат уште попогодни за корисниците.

Обработката на вашите информации опишани погоре е дозволена според важечкиот закон за заштита на податоците од следниве причини:

  • Обработката е неопходна за нашите легитимни интереси. Во секој случај, овие интереси не се во спротивност со вашиот легитимен интерес да ги чувате вашите податоци доверливи.
  • Обработката е неопходна во некои случаи со цел да се исполнат нашите законски обврски за пренесување информации на властите, регулаторите или владините агенции.
  • Под одредени околности, податоците ќе бидат обработени со ваша согласност, што понекогаш ги добиваме од вас ако вие се согласувате да примате промотивни комуникации и новости преку е-пошта.

  Eurofaces ќе ги обработува и чува вашите лични податоци собрани преку страната во согласност со Законот за заштита на лични податоци и со останатите важечки прописи во РМ. Вашите лични податоци нема да бидат неовластено откриени на трети лица. Истите ќе се чуваат во временски период колку што е потребно за исполнување на целта заради која се собрани. Податоците и информациите што го идентификуваат корисникот, единствено може да бидат откриени на надлежни државни органи, врз основа на нивно барање или одлука засновани на закон.


Трансфер на трети страни

  Со цел да се обезбеди најефикасно користење на вашите информации, ние ги пренесуваме вашите информации на трети страни. Сепак, таквиот трансфер се одвива само под следниве околности:

 • На давателите на услуги: Понекогаш вработуваме или ангажираме други компании или лица, така што тие вршат ИТ функции за нас. Примери за тоа се хостирање и/или одржување на содржината на веб-страницата, како и давање на маркетинг услуги. Овие даватели на услуги имаат пристап само до вашите лични податоци, кои мора да ги имаат за да можат да ја извршуваат својата работа. Ним не им е дозволено да ги користат овие лични информации за други цели. Тие подлежат на договорни обврски за доверливост кон нас, така што вашата приватност е загарантирана.
 • До владините агенции или агенциите за спроведување на законот: Само ако по нашиот правен преглед, утврдиме дека сме законски обврзани да им ги пренесуваме вашите лични податоци.


IP адреси и колачиња

  За системско администрирање, ние собираме информации за вашиот компјутер, особено (ако е достапно) вашата IP адреса, информации за оперативниот систем и типот на прелистувачот. Ова се статистички податоци за активности и обрасци за прегледување на нашите корисници. Сепак, вие како индивидуа не сте идентификувани. Од истата причина, со употреба на датотека за колачиња што е зачувана на вашиот уред, можеме да добиеме информации за вашата општа употреба на Интернет. Колачињата ни помагаат да ја подобриме веб-страницата за да можеме да обезбедиме подобра веб-содржина. Можете да најдете повеќе информации за нашата употреба на колачиња овде: www.my-eurofaces.com/mk/politika-na-kolacinja/ Ако го делите вашиот компјутер со други лица, ве советуваме да не ја користите опцијата “Зачувај ги моите податоци”, дури и ако ова го нуди веб-страницата.
  Каде се чуваат и обработуваат вашите лични податоци?

Како што веќе беше објаснето под „Трансфер на трети страни“, ние ги пренесуваме вашите лични податоци на следниот начин:

 • До давателите на услуги: Дури и ако користиме давател на услуги, вашите лични податоци остануваат под наша контрола. Имаме контролa за да се осигураме дека вашите лични информации се соодветно заштитени.

Ние се стремиме да ги преземеме сите неопходни мерки за безбедно обработување на вашите лични информации.

Дали ги пренесуваме вашите податоци надвор од Германија?

  Вашите лични податоци можат да се пренесат во една или повеќе земји надвор од Германија и таму да се обработат. Како и да е, ние ги пренесуваме вашите податоци само во земји кои имаат соодветно ниво на заштита на податоците што одговара на тековните закони за заштита на податоците или на земји во кои се воспоставени соодветни безбедносни мерки.

Безбедност на податоци 

   Имајќи ја во предвид природата на Интернетот, треба да се напомене дека при неговото користење пасивно и автоматски се собираат податоци за навиките и преференциите на неговите корисници. При посетата на интернет страната од корисниците, eurofaces може да евидентира информации поврзани со нив, кои сами по себе не се доволни за да идентификауваат одредено лице и претставуваат статистички показатели кои се користат заради подобрување на квалитетот на интернет страната. Таквите информации може да ги вклучуваат: името на пребарувачот на интернет, типот на компјутерот, како и технички информации за конекцијата што ја користи корисникот при посетата на интернет страната, како што се оперативен систем и давателот на интернет-услугата, IP (интернет протокол) адреси кои се доделуваат од страна на давателот на интернет-услугата и се различни за секој корисник и слични информации. Иако даваме сè од себе за да ги заштитиме вашите лични информации, треба да знаете дека преносот на информации преку Интернет не е целосно безбеден и не можеме да ја гарантираме безбедноста на вашите лични информации штом се пренесат на веб-страницата или на трети страни. Секој трансфер е на ваш сопствен ризик. Ние користиме строги процедури и соодветни технички и организациски мерки за безбедност за да спречиме неовластен пристап, бришење или пренесување на овие лични податоци ако е можно.

Вашите права:

Како можете да пристапите, да ги коригирате или бришете вашите лични податоци?

Според важечките закони за заштита на податоците, ги имате следниве права:
 • Право на пристап и примање копија на вашите лични податоци: Вие имате право да побарате потврда за тоа дали и како ги обработуваме вашите лични податоци. Во некои случаи, можете да побарате од нас да ви испратиме електронска копија на вашите лични податоци.
 • Право на корекција на вашите лични податоци: Ако можете да докажете дека вашите лични податоци не биле правилно снимени од нас, можете да побарате овие податоци да бидат ажурирани или поинаку коригирани.
 • Право да се заборават/да се избришат податоците: Под одредени околности, имате право да ги бришете вашите лични податоци. Можете да направите барање во секое време. Потоа ќе провериме дали може да се исполни вашето барање, бидејќи ова право се коси со други правни права и обврски и можеби сме обврзани да чуваме податоци. Во случаи кога периодот на задржување не спречува бришење, ние веднаш ќе одговориме на вашето барање.

Во некои случаи, ние ќе добиеме ваша согласност за обработка на вашите лични податоци. Можете да ја повлечете оваа согласност во секое време. Со вашето одземање, ние сме охрабрени да не ги обработуваме вашите податоци за иднината. Вие исто така може да поднесете жалба до вашиот локален орган за заштита на податоци за тоа како ги обработуваме вашите лични податоци.

Рекламна комуникација

  Ние ќе ви испратиме промотивни комуникации преку е-пошта, ако сте дале ваша согласност. Обично ставаме формулари за да ги означиме формите што ги користиме за собирање на вашите лични информации. Мора активно да го штиклирате ова ако сакате да добиете рекламни комуникации. Ако ви испратиме промотивни комуникации преку е-пошта, секогаш можете да изберете да не примате дополнителни промотивни комуникации со кликнување на функцијата „откажување на претплатата“ во е-поштата. Исто така, може да се откажете во секое време со тоа што ќе нè контактирате на следната емаил адреса: datenschutz@my-eurofaces.com и ќе ни ги испратите следните информации: вашето име, адреса на е-пошта, телефонски број за контакт и рекламните пораки што веќе не сакате да ги добивате.

Промени во оваа политика

  Условите на оваа политика може да се менуваат од време на време. Ние ќе објавиме какви било материјални промени преку соодветни известувања, или на оваа веб-страница или преку директно контактирање со вас преку други комуникациски канали.

Прифаќање на условите

  Со продолжување на пристапот и користењето на www.my-eurofaces.com, корисникот ги прифаќа одредбите од оваа Политика за приватност. Доколку не се согласувате со оваа Политика за приватност, ве молиме да го прекинете пристапот до интернет страната.

Контакт
Прашањата и коментарите за оваа политика се секогаш добредојдени и треба да бидат упатени на следниот емаил: datenschutz@my-eurofaces.com


eurofaces – people for you
Последно ажурирано: јули 2020